Да чуем нотите!

След като вече се научи правилното поставяне на пръстите се стартира издаването на звуци от флейтата. Ритмично се започва с "ту- ту", а езикът на всяко "т" се движи назад, дава пространство за въздух, след това езикът се движи напред и затваря отварянето на горния отвор на флейтата.

Нота "ДО"

Нота "си"

Нота "ла"

Нота "сол"

Нота "фа"

Нота "ми"

Нота "ре"

Нота "до"