Аз свиря на блок флейта - първи опити!

Нотите от първа октава са означени с малки букви, а от втора октава с главни букви. Зелените точки означават, че отворите трябва да бъдат затворени, а червените, че трябва да бъдат отворени.
Нота "ДО"

Първият и третият пръст затварят "своите" дупки на флейтата.

Нота "си"

Първият и вторият пръст затварят "своите" дупки на флейтата.

Нота "ла"

Първият, вторият и третият пръст се поставят на покзаните отвори.

Нота "сол"

Пръсти - първи, втори, трети и четвърти затварят показаните дупки.

Нота "фа"

Първи, втори, трети, четвърти и седми пръст затварят показаните дупки на блок флейтата.

Нота "ми"

Първи, втори, трети, четвърти, седми и осми пръст затварят съответните дупки на флейтата.

Нота "ре"

Първи, втори, трети, четвърти, седми, осми и девети пръст затварят "своите" дупки на флейтата.

Нота "до"

Първи, втори, трети, четвърти, седми, осми, девети и десети пръст затварят дупките.

Още ноти

Нота "си бемол"

Вторият пръст затваря най-горната дупка на флейтата

.
Нота "фа диез"

Пръстите се поставят на покзаните отвори.

Нота "РЕ"

Третият пръст затваря втората дупка на флейтата.

Нота "МИ"

Първия пръст затваря наполовина отвора.