Изображение с пръсти

За духовите инструменти начинът на записване с ноти върху петолинието не е подходящ, защото за тези инструменти в извличането на една нота участват няколко пръста наведнъж.


Запълненият кръг означава затворена дупка, а празният кръг показва празен отвор. Половина нарисуван кръг, означава леко отворена дупка на флейтата. Сивият цвят на кръговете показва алтернативен вариант на пръста. Това означава, че някои ноти могат да бъдат извлечени с различна комбинация от затворени и отворени музикални дупки.
Оттук натък започва изучаването на свиренето на блокфлейтата от горно до от първата октава, след това се продължава към ла, сол, фа и така нататък. Това означава, че скалата се представя в обратен ред: си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Това се прави с една цел: да улесни начинаещия музикант да овладее флейтата. В такава последователност, една горната дупка от флейтата първо се затваря, след това две дупки, след това три, и така нататък. По този начин много е лесно да се запомни и научи.