Как се държи блокфлейтата?

Поставете левия си палец на отвора в задната част на флейтата. Поставете пръстите на лявата ръка на отворите на горната част на флейтата, а пръстите на дясната ръка в отворите на долната част. Поддържайте флейтата отдолу с десния палец.
При свиренето с блокфлейта участват девет пръсти, като пръст 5 не се използва.
Лявата ръка се разполага отгоре, а дясната отдолу. На някои блокфлейти долните два отвора са направени двойни. Не е трудно всички отвори да се запушат - всичко, което е нужно, е обучение. Правилното разположение на пръстите върху отворите е показано по-долу.