Нота до от първа октава

Ето как нота до изглежда на петолинието.

Как се изпълнява тонът до?
 1. Покрийте всички отвори.
 2. Пъддържайте флейтата с дясната ръка.
Нота до от втора октава

Така изглежда нота до от втора октава. Изпълнете упражнение 1 вдясно, като първо отмерите ритъма с пляскане на ръце, а след това го изсвирите.

Как се изпълнява тонът горно до?
 1. Покрийте задния отвор на флейтата с палеца.
 2. Поставете средния пръст на втория отвор.
 3. Пъддържайте флейтата с дясната ръка.
Нота ре от първа октава

Ето как нота ре изглежда на петолинието.

Как се изпълнява тонът ре?
 1. Поставете левия палец на задния отвор, а показалеца, средния и безимения пръст на първите три отвора отпред.
 2. Поставете десния показалец, среден и безименен пръст на трите следващи отвора, като оставите само най-долния отвор свободен.
 3. Духайте леко и не забравяйте да свирите стакато.
Нота ре от втора октава

Така изглежда нота ре от втора октава.

Как се изпълнява тонът горно ре?
 1. Поставете левия среден пръст на втория отвор.
 2. Махнете палеца от задния отвор на флейтата.
 3. Пъддържайте флейтата с дясната ръка.
Нота ми от първа октава

Ето как нота ми изглежда на петолинието.

Как се изпълнява тонът ми?
 1. Поставете левия палец на задния отврор.
 2. Поставете левия показалец, среден и безименен пръст на първите три отвора.
 3. Поставете десния показалец и среден пръст на следващите два отвора.
Нота ми от втора октава

Така изглежда нота ми от втора октава. Изпълнете упражнение 3 вдясно, като първо отмерите ритъма с пляскане на ръце, а след това го изсвирите.

Как се изпълнява тонът горно ми?
 1. Поставете пръстите на позицията на долно ми.
 2. Нагласете палеца си така, че част от отвора да остане свободен.
Нота фа от първа октава

Ето как нота фа изглежда на петолинието.

Как се изпълнява тонът фа?
 1. Поставете левия палец и показалеца, средния и безимения пръст на позициите за тона СОЛ.
 2. Поставете пръстите на дясната ръка на всички съответсващи отвори с изключение на втория (отвора за средния пръст).
Нота фа от втора октава

Така изглежда нота фа от втора октава.

Как се изпълнява тонът фа от втора октава?

Изпълнява се също като долно фа, с тази разлика, че десният малък пръст не покрива най-долния отвор, а палеца покрива отзад само наполовина отвора. Духайте леко и ще чуети как звучи горното фа.

Нота фа ДИЕЗ от първа октава

Ето как нота фа ДИЕЗ изглежда на петолинието.

Как се изпълнява тонът фа ДИЕЗ от първа октава?
 1. Поставете левия палец на задния отвор (като го покривате само частично).
 2. Поставете левия показалец, среден и безименен пръст на първите три отвора на флейтата.
 3. Поставете средния и безименен пръст на двата отвора в средата.
 4. Духайте леко и ще получите тона фа ДИЕЗ.
Нота фа ДИЕЗ от втора октава

Така изглежда нота фа ДИЕЗ от втора октава.

Как се изпълнява тонът фа ДИЕЗ от втора октава?
 1. Поставете левия палец на задния отвор (като го покривате само частично), а показалеца, средния и безименния пръст върху горните три отвора.
 2. Поставете десния среден пръст на втория отвор в долния край на флейтата.
Нота сол от първа октава

Ето как нота сол изглежда на петолинието.

Как се изпълнява тонът сол?
 1. Поставете палци върху отворите.
 2. Покрийте първия, втория и третия отвор.
 3. Духайте и ще получите тона сол.
Нота сол от втора октава

Така изглежда нота сол от втора октава.

Как се изпълнява тонът сол от втора октава?

Позицията на пръстите за сол от втора октава е същата както при сол от първа октава, но левия палец не затваря изцяло задния отвор. Опитайте упражнение 2 със сол от втора октава.

Нота ла от първа октава

Ето как нота ла изглежда на петолинието. Изпълнете упражнение 4 вдясно, като първо отмерите ритъма с пляскане на ръце, а след това го изсвирите.

Как се изпълнява тонът ла?
 1. Поставете левия палец на задния отвор на флейтата.
 2. Поставете левия показалец на най-горния отвор.
 3. Поставете левия среден пръст на втория отвор.
 4. Пъддържайте флейтата с десния палец.
 5. Не забравяйте изцяло да покривате отворите на флейтата.
Нота си от първа октава

Ето как нота си изглежда на петолинието. Изпълнете упражнение 5 вдясно.

Как се изпълнява тонът си?
 1. Поставете левия палец на задния отвор на флейтата.
 2. Поставете левия показалец на най-горния отвор.
 3. Пъддържайте флейтата с дясния палец.
 4. Духайте леко и в същото време произнасяйте "те", когато изпълнява тона - тази техника се нарича свирене стакато.
Нота си бемол

Си бемол има бемолов знак отпред. Бемолът се изписва в началото на нотното петолиние.

Как се изпълнява тонът си бемол?
 1. Поставете левия палец на задния отвор, а показалеца и безименния на първия и третия отвор, като остави втория отвор свободен.
 2. Поставете десния показалец на горния отвор.
 3. Духайте леко - това е си бемол.